Máy quay phim chuyên nghiệp

Chọn mức giá:

Máy quay phim Sony 4K PXW-Z280 Máy quay phim Sony 4K PXW-Z280

Liên hệ

0 đánh giá
Máy quay phim Sony 4K HXR-NX80 Máy quay phim Sony 4K HXR-NX80

56.990.000đ

Trả góp 0%

0 đánh giá
Máy quay phim Sony 4K PXW-Z90V Máy quay phim Sony 4K PXW-Z90V

65.990.000đ

Trả góp 0%

0 đánh giá
Máy quay phim Sony 4K HXR-NX100 Máy quay phim Sony 4K HXR-NX100

33.990.000đ

Trả góp 0%

0 đánh giá
Máy quay phim Sony 4K HXR-NX200 Máy quay phim Sony 4K HXR-NX200

47.990.000đ

Trả góp 0%

0 đánh giá
Máy quay phim Sony 4K PXW-Z150 Máy quay phim Sony 4K PXW-Z150

73.990.000đ

Trả góp 0%

0 đánh giá
Máy quay phim Sony 4K PXW-Z190V Máy quay phim Sony 4K PXW-Z190V

104.990.000đ

Trả góp 0%

0 đánh giá
Máy quay phim Full-Frame Sony ILME-FX6V dòng Cinema Line Máy quay phim Full-Frame Sony ILME-FX6V dòng Cinema Line

141.990.000đ

Trả góp 0%

0 đánh giá
Máy quay phim Sony Cinema Line FX9 Máy quay phim Sony Cinema Line FX9

Liên hệ

Trả góp 0%

0 đánh giá
Máy quay phim Sony Cinema Line FX6 Máy quay phim Sony Cinema Line FX6

Liên hệ

Trả góp 0%

0 đánh giá
Máy quay phim Sony Cinema Line FX3 Máy quay phim Sony Cinema Line FX3

92.990.000đ

Trả góp 0%

0 đánh giá